ბადრიჯანი

აღწერა

პრეპარატის ეფექტურობის მაჩვენებლები

 • მოსავლიანობის ზრდა 51-73%-ით.
 • პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესება.
 • სიმწიფის დაჩქარება 2-3 დღით.

 

დაავადებების დათრგუნვა

 • ძირითადი სოკოვანი და ბაქტერიული დაავადებების განვითარებისა და გავრცელების დათრგუნვა.
 • ბიოლოგიური ეფექტურობის ზრდა 57-79%-მდე.

 

პრეპარატის გამოყენების ნორმა

 • 60 მლ/ტ
 • 75 მლ/ჰა

 

ბადრიჯინის შეწამვლა ხდება 1 -ჯერ: დათესვამდე თესლები უნდა დამუშავდეს 60მლ ნოვოსილის ხნარის გაზავებით 10ლ წყალში. შეწამვლა ხდება მასიური ყვავილობის ფაზაში, 75მლ ნოვოსილის ხსნარი ზავდება 300ლ/ჰა-ზე წყალში. 

აღწერა

პრეპარატის ეფექტურობის მაჩვენებლები

 • მოსავლიანობის ზრდა 51-73%-ით.
 • პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესება.
 • სიმწიფის დაჩქარება 2-3 დღით.

 

დაავადებების დათრგუნვა

 • ძირითადი სოკოვანი და ბაქტერიული დაავადებების განვითარებისა და გავრცელების დათრგუნვა.
 • ბიოლოგიური ეფექტურობის ზრდა 57-79%-მდე.

 

პრეპარატის გამოყენების ნორმა

 • 60 მლ/ტ
 • 75 მლ/ჰა

 

ბადრიჯინის შეწამვლა ხდება 1 -ჯერ: დათესვამდე თესლები უნდა დამუშავდეს 60მლ ნოვოსილის ხნარის გაზავებით 10ლ წყალში. შეწამვლა ხდება მასიური ყვავილობის ფაზაში, 75მლ ნოვოსილის ხსნარი ზავდება 300ლ/ჰა-ზე წყალში.