იონჯა

აღწერა

პრეპარატის ეფექტურობის მაჩვენებლები

 • მოსავლიანობის ზრდა 90%-ით.
 • პარკების რაოდენობის ზრდა.
 • თესლების ზრდა 20%-ით.
 • სიმწიფის დაჩქარება 3-4 დღით.

 

პრეპარატის გამოყენების ნორმა

 •  50 მლ/ჰა

 

იონჯას თესლებისთვის შეწამვლა ხდება 2-ჯერ:

 1. კოკრების წარმოქმნის ფაზაში, 50მლ ნოვოსილის ხსნარი ზავდება 300ლ/ჰა-ზე წყალში.
 2. მასობრივი ყვავილობის ფაზაში, 50მლ ნოვოსილის ხსნარი ზავდება 300ლ/ჰა-ზე წყალში.

აღწერა

პრეპარატის ეფექტურობის მაჩვენებლები

 • მოსავლიანობის ზრდა 90%-ით.
 • პარკების რაოდენობის ზრდა.
 • თესლების ზრდა 20%-ით.
 • სიმწიფის დაჩქარება 3-4 დღით.

 

პრეპარატის გამოყენების ნორმა

 •  50 მლ/ჰა

 

იონჯას თესლებისთვის შეწამვლა ხდება 2-ჯერ:

 1. კოკრების წარმოქმნის ფაზაში, 50მლ ნოვოსილის ხსნარი ზავდება 300ლ/ჰა-ზე წყალში.
 2. მასობრივი ყვავილობის ფაზაში, 50მლ ნოვოსილის ხსნარი ზავდება 300ლ/ჰა-ზე წყალში.