კარტოფილი

აღწერა

პრეპარატის ეფექტურობის მაჩვენებლები

 • მოსავლიანობის ზრდა 12-17%-ით.
 •  სიმწიფის დაჩქარება.

 

დაავადებების დათრგუნვა

 • ფიტოფტოროზით დაზიანების შემცირება 3-6 ჯერ.
 • ნიტრატების შემცველობის შემცირება 1,5-2-ჯერ.
 • შეხმობის შემცირება 2,7-3,6 ჯერ.
 • მაკროსპორიოზის შემცირება 3,3-12,5 ჯერ.

 

პრეპარატის გამოყენების ნორმა

 • 100 მლ/ჰა

 

კარტოფილის შეწამვლა ხდება 3-ჯერ:

 1. ყვავილობის დაწყების ფაზაში, 100მლ ნოვოსილის ხსნარი ზავდება 300ლ/ჰა-ზე წყალში.
 2. მასობრივი ყვავილოვის ფაზაში, 100მლ ნოვოსილის ხსნარი ზავდება 300ლ/ჰა-ზე წყალში.
 3. მეორე შეწამვლიდან 7 დღეში, 100მლ ნოვოსილის ხსნარი ზავდება 300ლ/ჰა-ზე წყალში

აღწერა

პრეპარატის ეფექტურობის მაჩვენებლები

 • მოსავლიანობის ზრდა 12-17%-ით.
 •  სიმწიფის დაჩქარება.

 

დაავადებების დათრგუნვა

 • ფიტოფტოროზით დაზიანების შემცირება 3-6 ჯერ.
 • ნიტრატების შემცველობის შემცირება 1,5-2-ჯერ.
 • შეხმობის შემცირება 2,7-3,6 ჯერ.
 • მაკროსპორიოზის შემცირება 3,3-12,5 ჯერ.

 

პრეპარატის გამოყენების ნორმა

 • 100 მლ/ჰა

 

კარტოფილის შეწამვლა ხდება 3-ჯერ:

 1. ყვავილობის დაწყების ფაზაში, 100მლ ნოვოსილის ხსნარი ზავდება 300ლ/ჰა-ზე წყალში.
 2. მასობრივი ყვავილოვის ფაზაში, 100მლ ნოვოსილის ხსნარი ზავდება 300ლ/ჰა-ზე წყალში.
 3. მეორე შეწამვლიდან 7 დღეში, 100მლ ნოვოსილის ხსნარი ზავდება 300ლ/ჰა-ზე წყალში