კიტრი

აღწერა

პრეპარატის ეფექტურობის მაჩვენებლები

 • მოსავლიანობის ზრდა 18-23%-ით.
 • შაქრის შემცველობის ზრდა 0 15-0 2%-ით.
 • С ვიტამინის ზრდა 2-3 მგ/%-ით.
 • სტანდარტული ნაყოფის მიღების ზრდა 20%-ით.
 • სიმწიფის დადგომა 3-4 დღით ადრე.

 

დაავადებების დათრგუნვა

 • პერონოსპოროზით დაზიანების შემცირება 2-ჯერ.
 • ბაქტერიოზის შემცირება 2-ჯერ.
 • ნაცრის შემცირება 1,9-ჯერ.
 • შეხმობის შემცირება 1,5-ჯერ.

 

პრეპარატის გამოყენების ნორმა 

 • 15 მლ/ჰა

 

კიტრის შეწამვლა ხდება 4 ჯერ:

 1. 2-4 ფოთლის წარმოქმნის ფაზაში, 15მლ ნოვოსილის ხსნარი ზავდება 300ლ/ჰა-ზე წყალში.
 2. ყვავილობის დაწყების ფაზაში, 15მლ ნოვოსილის ხსნარი ზავდება 300ლ/ჰა-ზე წყალში.
 3. მასობრივი ყვავილობის ფაზაში, 15მლ ნოვოსილის ხსნარი ზავდება 300ლ/ჰა-ზე წყალში.
 4. მესამე შეწამვლიდან 7 დღეში, 15მლ ნოვოსილის ხსნარი ზავდება 300ლ/ჰა-ზე წყალში.

აღწერა

პრეპარატის ეფექტურობის მაჩვენებლები

 • მოსავლიანობის ზრდა 18-23%-ით.
 • შაქრის შემცველობის ზრდა 0 15-0 2%-ით.
 • С ვიტამინის ზრდა 2-3 მგ/%-ით.
 • სტანდარტული ნაყოფის მიღების ზრდა 20%-ით.
 • სიმწიფის დადგომა 3-4 დღით ადრე.

 

დაავადებების დათრგუნვა

 • პერონოსპოროზით დაზიანების შემცირება 2-ჯერ.
 • ბაქტერიოზის შემცირება 2-ჯერ.
 • ნაცრის შემცირება 1,9-ჯერ.
 • შეხმობის შემცირება 1,5-ჯერ.

 

პრეპარატის გამოყენების ნორმა 

 • 15 მლ/ჰა

 

კიტრის შეწამვლა ხდება 4 ჯერ:

 1. 2-4 ფოთლის წარმოქმნის ფაზაში, 15მლ ნოვოსილის ხსნარი ზავდება 300ლ/ჰა-ზე წყალში.
 2. ყვავილობის დაწყების ფაზაში, 15მლ ნოვოსილის ხსნარი ზავდება 300ლ/ჰა-ზე წყალში.
 3. მასობრივი ყვავილობის ფაზაში, 15მლ ნოვოსილის ხსნარი ზავდება 300ლ/ჰა-ზე წყალში.
 4. მესამე შეწამვლიდან 7 დღეში, 15მლ ნოვოსილის ხსნარი ზავდება 300ლ/ჰა-ზე წყალში.