კომბოსტო

აღწერა

პრეპარატის ეფექტურობის მაჩვენებლები

 • მოსავლიანობის ზრდა 18-25%-ით.
 • თავების სიდიდისა და სიმკვრივის ზრდა.
 • შაქრის შემცველობის ზრდა 2-3%-ით.
 • С ვიტამინის ზრდა 4-5 მგ/%-ით.
 • სიმწიფის დადგომა 2-3 დღით ადრე

 

პრეპარატის გამოყენების ნორმა

 • 40 მლ/ჰა

 

თეთრი კომბოტოს შეწამვლა ხდება 2-ჯერ:

 1. 6-7 ფოთლის წარმოქმნის ფაზაში, 40მლ ნოვოსილის ხსნარი ზავდება 300ლ/ჰა-ზე წყალში.
 2. თავების მასობრივი წარმოქმნის ფაზაში, 40მლ ნოვოსილის ხსნარი ზავდება 300ლ/ჰა-ზე წყალში.

აღწერა

პრეპარატის ეფექტურობის მაჩვენებლები

 • მოსავლიანობის ზრდა 18-25%-ით.
 • თავების სიდიდისა და სიმკვრივის ზრდა.
 • შაქრის შემცველობის ზრდა 2-3%-ით.
 • С ვიტამინის ზრდა 4-5 მგ/%-ით.
 • სიმწიფის დადგომა 2-3 დღით ადრე

 

პრეპარატის გამოყენების ნორმა

 • 40 მლ/ჰა

 

თეთრი კომბოტოს შეწამვლა ხდება 2-ჯერ:

 1. 6-7 ფოთლის წარმოქმნის ფაზაში, 40მლ ნოვოსილის ხსნარი ზავდება 300ლ/ჰა-ზე წყალში.
 2. თავების მასობრივი წარმოქმნის ფაზაში, 40მლ ნოვოსილის ხსნარი ზავდება 300ლ/ჰა-ზე წყალში.