ლობიო

აღწერა

პრეპარატის ეფექტურობის მაჩვენებლები

 • მოსავლიანობის ზრდა 11-14%-ით.
 • პარკებში ცილის შემცველობისა და მცენარის პარკების რაოდენობის ზრდა 13-16%-ით.
 • თესლების ზრდა 11-20%-ით.
 • თესლების მასის ზრდა 1,5-2%-ით.
 • სიმწიფის დაჩქარება 3-5 დღით.

 

დაავადებების დათრგუნვა

 • ფოთლებზე ბაქტერიოზის განვითარების შემცირება 15-20%-ით.
 • პარკების დაზიანების შემცირება 15-20%-ით.

 

პრეპარატის გამოყენების ნორმა

 • 20 მლ/ჰა

 

ლობიოს შეწამვლა ხდება 3ჯერ:

 1. ყვავილობის დაწყების ფაზაში, 20მლ ნოვოსილის ხსნარი ზავდება 300ლ/ჰა-ზე წყალში.
 2. მასობრივი ყვავილობის ფაზაში, 20მლ ნოვოსილის ხსნარი ზავდება 300ლ/ჰა-ზე წყალში.
 3. მეორე შეწამვლიდან 7 დღეში. 20მლ ნოვოსილის ხსნარი ზავდება 300ლ/ჰა-ზე წყალში.

აღწერა

პრეპარატის ეფექტურობის მაჩვენებლები

 • მოსავლიანობის ზრდა 11-14%-ით.
 • პარკებში ცილის შემცველობისა და მცენარის პარკების რაოდენობის ზრდა 13-16%-ით.
 • თესლების ზრდა 11-20%-ით.
 • თესლების მასის ზრდა 1,5-2%-ით.
 • სიმწიფის დაჩქარება 3-5 დღით.

 

დაავადებების დათრგუნვა

 • ფოთლებზე ბაქტერიოზის განვითარების შემცირება 15-20%-ით.
 • პარკების დაზიანების შემცირება 15-20%-ით.

 

პრეპარატის გამოყენების ნორმა

 • 20 მლ/ჰა

 

ლობიოს შეწამვლა ხდება 3ჯერ:

 1. ყვავილობის დაწყების ფაზაში, 20მლ ნოვოსილის ხსნარი ზავდება 300ლ/ჰა-ზე წყალში.
 2. მასობრივი ყვავილობის ფაზაში, 20მლ ნოვოსილის ხსნარი ზავდება 300ლ/ჰა-ზე წყალში.
 3. მეორე შეწამვლიდან 7 დღეში. 20მლ ნოვოსილის ხსნარი ზავდება 300ლ/ჰა-ზე წყალში.