მზესუმზირა

აღწერა

პრეპარატის ეფექტურობის მაჩვენებლები

 • მოსავლიანობის ზრდა 12-15%-ით.
 • თესლების ზეთოვნების ზრდა 1 5-2%-ით.
 • ყვავილის (კალათის) ზომის ზრდა.
 • კალათაში თესლების რაოდენობის ზრდა 12-20%-ით.
 • სიმწიფის დაჩქარება 3-5 დღით.

 

დაავადებების დათრგუნვა

 • პერენოსპოროზით დაზიანების შემცირება 2 5-ჯერ.
 • თეთრი და ნაცრისფერი სიდამპლის შემცირება 2,8-ჯერ.
 • კალათების მშრალი სიდამპლის შემცირება 1,6-ჯერ.
 • ვერტიცილეზის შემცირება 2,2-ჯერ.
 • ფომოზის შემცირება 1,8-ჯერ.

 

პრეპარატის გამოყენების ნორმა

 •  40 მლ/ჰა

 

 მზესუმზირის შეწამვლა ხდება 2-ჯერ:

 1. 2-3 ფოთლის ფაზაში, 40მლ ნოვოსილის ხსნარი ზავდება 300ლ/ჰა-ზე წყალში.
 2.  მასობრივი ყვავილობის ფაზაში, 40მლ ნოვოსილის ხსნარი ზავდება 300ლ/ჰა-ზე წყალში.

აღწერა

პრეპარატის ეფექტურობის მაჩვენებლები

 • მოსავლიანობის ზრდა 12-15%-ით.
 • თესლების ზეთოვნების ზრდა 1 5-2%-ით.
 • ყვავილის (კალათის) ზომის ზრდა.
 • კალათაში თესლების რაოდენობის ზრდა 12-20%-ით.
 • სიმწიფის დაჩქარება 3-5 დღით.

 

დაავადებების დათრგუნვა

 • პერენოსპოროზით დაზიანების შემცირება 2 5-ჯერ.
 • თეთრი და ნაცრისფერი სიდამპლის შემცირება 2,8-ჯერ.
 • კალათების მშრალი სიდამპლის შემცირება 1,6-ჯერ.
 • ვერტიცილეზის შემცირება 2,2-ჯერ.
 • ფომოზის შემცირება 1,8-ჯერ.

 

პრეპარატის გამოყენების ნორმა

 •  40 მლ/ჰა

 

 მზესუმზირის შეწამვლა ხდება 2-ჯერ:

 1. 2-3 ფოთლის ფაზაში, 40მლ ნოვოსილის ხსნარი ზავდება 300ლ/ჰა-ზე წყალში.
 2.  მასობრივი ყვავილობის ფაზაში, 40მლ ნოვოსილის ხსნარი ზავდება 300ლ/ჰა-ზე წყალში.