პომიდორი

აღწერა

პრეპარატის ეფექტურობის მაჩვენებლები

 • მოსავლიანობის ზრდა 15-25%-ით.
 • ნაყოფის ზომის მატება.
 • შემდეგის შემცველობის ზრდა:
 • მშრალი ნივთიერებების ზრდა 2,8%-ით.
 • შაქრების ზრდა 2,6%-ით.
 • С ვიტამინის ზრდა 2-3 მგ/%-ით.
 • მჟავიანობის შემცირება 3 4%-ით.

 

დაავადებების დათრგუნვა

 • ფიტოფტოროზით დაზიანების შემცირება 1,4-2,9-ჯერ.
 • ალტერნარიოზის შემცირება 1,6-2,9-ჯერ.
 • სეპტორიოზის შემცირება 1,4-2-ჯერ.
 • შავი ბაქტერიული სილაქავის შემცირება 1,5-2-ჯერ.

 

პრეპარატის გამოყენების ნორმა

 • 50 მლ/ჰა

 

პომიდორის შეწამვლა ხდება 3-ჯერ:

 1. მტევნის ყვავილობის ფაზაში, 50მლ ნოვოსილის ხსნარი ზავდება 300ლ/ჰა-ზე წყალში.
 2. მეორე მტევნის ყვავილობის ფაზაში, 50მლ ნოვოსილის ხსნარი ზავდება 300ლ/ჰა-ზე წყალში.
 3. მესამე მტევნის ყვავილობის ფაზაში, 50მლ ნოვოსილის ხსნარი ზავდება 300ლ/ჰა-ზე წყალში.

აღწერა

პრეპარატის ეფექტურობის მაჩვენებლები

 • მოსავლიანობის ზრდა 15-25%-ით.
 • ნაყოფის ზომის მატება.
 • შემდეგის შემცველობის ზრდა:
 • მშრალი ნივთიერებების ზრდა 2,8%-ით.
 • შაქრების ზრდა 2,6%-ით.
 • С ვიტამინის ზრდა 2-3 მგ/%-ით.
 • მჟავიანობის შემცირება 3 4%-ით.

 

დაავადებების დათრგუნვა

 • ფიტოფტოროზით დაზიანების შემცირება 1,4-2,9-ჯერ.
 • ალტერნარიოზის შემცირება 1,6-2,9-ჯერ.
 • სეპტორიოზის შემცირება 1,4-2-ჯერ.
 • შავი ბაქტერიული სილაქავის შემცირება 1,5-2-ჯერ.

 

პრეპარატის გამოყენების ნორმა

 • 50 მლ/ჰა

 

პომიდორის შეწამვლა ხდება 3-ჯერ:

 1. მტევნის ყვავილობის ფაზაში, 50მლ ნოვოსილის ხსნარი ზავდება 300ლ/ჰა-ზე წყალში.
 2. მეორე მტევნის ყვავილობის ფაზაში, 50მლ ნოვოსილის ხსნარი ზავდება 300ლ/ჰა-ზე წყალში.
 3. მესამე მტევნის ყვავილობის ფაზაში, 50მლ ნოვოსილის ხსნარი ზავდება 300ლ/ჰა-ზე წყალში.