სიმინდი

აღწერა

პრეპარატის ეფექტურობის მაჩვენებლები

  • მოსავლიანობის ზრდა 12-17%-ით.
  •  სიმწიფის დაჩქარება.

 

დაავადებების დათრგუნვა

  • სიმინდის ცეცხლის (სოკოს) დათრგუნვა

 

პრეპარატის გამოყენების ნორმა

  • 50 მლ/ტ

 

დათესვამდე თესლები უნდა დამუშავდეს 50 მლ ნოვოსილი ხნარის გაზავებით 10 ლ წყალში, რაც ყოფნის 1ტ სიმინდის თესლს

შეწამვლა ხდება 5-6 ფოთლის ფაზაში, 50მლ ნოვოსილის ხსნარი ზავდება 300ლ/ჰა-ზე წყალში

აღწერა

პრეპარატის ეფექტურობის მაჩვენებლები

  • მოსავლიანობის ზრდა 12-17%-ით.
  •  სიმწიფის დაჩქარება.

 

დაავადებების დათრგუნვა

  • სიმინდის ცეცხლის (სოკოს) დათრგუნვა

 

პრეპარატის გამოყენების ნორმა

  • 50 მლ/ტ

 

დათესვამდე თესლები უნდა დამუშავდეს 50 მლ ნოვოსილი ხნარის გაზავებით 10 ლ წყალში, რაც ყოფნის 1ტ სიმინდის თესლს

შეწამვლა ხდება 5-6 ფოთლის ფაზაში, 50მლ ნოვოსილის ხსნარი ზავდება 300ლ/ჰა-ზე წყალში