სოიო

აღწერა

პრეპარატის ეფექტურობის მაჩვენებლები

  • მოსავლიანობის ზრდა 12-18%-ით.
  • პარკების დაზიანების ზრდა 1,5-2%-ით.
  • სიმწიფის დაჩქარება 3-5 დღით

 

პრეპარატის გამოყენების ნორმა

  • 20 მლ/ჰა

 

სოიას შეწამვლა ხდება ერთხელ ყვავილობის ფაზის დროს, 20მლ ნოვოსილის ხსნარი ზავდება 300ლ/ჰა-ზე წყალში.

აღწერა

პრეპარატის ეფექტურობის მაჩვენებლები

  • მოსავლიანობის ზრდა 12-18%-ით.
  • პარკების დაზიანების ზრდა 1,5-2%-ით.
  • სიმწიფის დაჩქარება 3-5 დღით

 

პრეპარატის გამოყენების ნორმა

  • 20 მლ/ჰა

 

სოიას შეწამვლა ხდება ერთხელ ყვავილობის ფაზის დროს, 20მლ ნოვოსილის ხსნარი ზავდება 300ლ/ჰა-ზე წყალში.