ქერი

აღწერა

პრეპარატის ეფექტურობის მაჩვენებლები

  • მოსავლიანობის ზრდა 12-15%-ით
  • სიმწიფის ვადების შემცირება

 

დაავადებების დათრგუნვა

  • სიდამპლის, ნაცრის, ფუზარიოზის დათრგუნვა

 

პრეპარატის გამოყენების ნორმა

  • 50 მლ/ტ
  • 30 მლ/ტ

 

დათესვამდე თესლები უნდა დამუშავდეს 50მლ ნოვოსილის ხნარის გაზავებით 10ლ წყალში, განსაზღვრილია 1ტ ქერის თესლისათვის.

ქერის შეწამვლა ხდება ბარტყობის ფაზაში, რაც მოიცავს 30მლ ნოვოსილის ხნარის გაზავებას 300ლ/ჰა-ზე წყალში.

აღწერა

პრეპარატის ეფექტურობის მაჩვენებლები

  • მოსავლიანობის ზრდა 12-15%-ით
  • სიმწიფის ვადების შემცირება

 

დაავადებების დათრგუნვა

  • სიდამპლის, ნაცრის, ფუზარიოზის დათრგუნვა

 

პრეპარატის გამოყენების ნორმა

  • 50 მლ/ტ
  • 30 მლ/ტ

 

დათესვამდე თესლები უნდა დამუშავდეს 50მლ ნოვოსილის ხნარის გაზავებით 10ლ წყალში, განსაზღვრილია 1ტ ქერის თესლისათვის.

ქერის შეწამვლა ხდება ბარტყობის ფაზაში, რაც მოიცავს 30მლ ნოვოსილის ხნარის გაზავებას 300ლ/ჰა-ზე წყალში.