ყურძენი

აღწერა

პრეპარატის ეფექტურობის მაჩვენებლები

 • მოსავლიანობის ზრდა 11-19%-ით.
 • შაქრის შემცველობის ზრდა 1,4-2%-ით.
 • კენკრის საერთო სადეგუსტაციო შეფასების მატება.
 • სიმწიფის დაჩქარება 4-6 დღით.

 

დაავადებების დათრგუნვა

 • ნაზავის (ყალბის – მტვრიანი ჭუჭყის) შემცირება 1,6-2,3-ჯერ.
 • ოდიუმის შემცირება 2-ჯერ.
 • ნაცრისფერი და თეთრი სიდამპლის შემცირება 2,3-ჯერ.
 • ანთრაკნოზი შემცირება 3-ჯერ

 

პრეპარატის გამოყენების ნორმა

 • 50 მლ/ჰა

 

ყურძნის შეწამვლა ხდება 2-ჯერ:

 1.  ყვავილობის ფაზაში, 50მლ ნოვოსილის ხსნარი ზავდება 600ლ/ჰა-ზე წყალში.
 2.  პირველი წამლობიდან 12 დღეში, 50მლ ნოვოსილის ხსნარი ზავდება 600ლ/ჰა-ზე წყალში. 

აღწერა

პრეპარატის ეფექტურობის მაჩვენებლები

 • მოსავლიანობის ზრდა 11-19%-ით.
 • შაქრის შემცველობის ზრდა 1,4-2%-ით.
 • კენკრის საერთო სადეგუსტაციო შეფასების მატება.
 • სიმწიფის დაჩქარება 4-6 დღით.

 

დაავადებების დათრგუნვა

 • ნაზავის (ყალბის – მტვრიანი ჭუჭყის) შემცირება 1,6-2,3-ჯერ.
 • ოდიუმის შემცირება 2-ჯერ.
 • ნაცრისფერი და თეთრი სიდამპლის შემცირება 2,3-ჯერ.
 • ანთრაკნოზი შემცირება 3-ჯერ

 

პრეპარატის გამოყენების ნორმა

 • 50 მლ/ჰა

 

ყურძნის შეწამვლა ხდება 2-ჯერ:

 1.  ყვავილობის ფაზაში, 50მლ ნოვოსილის ხსნარი ზავდება 600ლ/ჰა-ზე წყალში.
 2.  პირველი წამლობიდან 12 დღეში, 50მლ ნოვოსილის ხსნარი ზავდება 600ლ/ჰა-ზე წყალში.