შვრია

აღწერა

პრეპარატის ეფექტურობის მაჩვენებლები

  • მოსავლიანობის ზრდა 14-18%-ით.
  • სიმწიფის ვადების შემცირება.

 

დაავადებების დათრგუნვა

  • ჟანგის, ნაცრის, ფესვების სიდამპლის დათრგუნვა.

 

პრეპარატის გამოყენების ნორმა

  • 60 მლ/ტ
  • 50 მლ/ტ

 

დათესვამდე თესლები უნდა დამუშავდეს 60 მლ ნოვოსილის ხნარის გაზავებით 10ლ წყალში, რაც ყოფნის 1ტ შვრიის თესლს.

შვრიის შეწამვლა ხდება ბარტყობის ფაზაში, 30მლ ნოვოსილის ხნარით გაზავებულ 300ლ/ჰა-ზე წყალში

აღწერა

პრეპარატის ეფექტურობის მაჩვენებლები

  • მოსავლიანობის ზრდა 14-18%-ით.
  • სიმწიფის ვადების შემცირება.

 

დაავადებების დათრგუნვა

  • ჟანგის, ნაცრის, ფესვების სიდამპლის დათრგუნვა.

 

პრეპარატის გამოყენების ნორმა

  • 60 მლ/ტ
  • 50 მლ/ტ

 

დათესვამდე თესლები უნდა დამუშავდეს 60 მლ ნოვოსილის ხნარის გაზავებით 10ლ წყალში, რაც ყოფნის 1ტ შვრიის თესლს.

შვრიის შეწამვლა ხდება ბარტყობის ფაზაში, 30მლ ნოვოსილის ხნარით გაზავებულ 300ლ/ჰა-ზე წყალში