წიწაკა

აღწერა

პრეპარატის ეფექტურობის მაჩვენებლები

 • მოსავლიანობის ზრდა 45-58%-ით.
 • ნაყოფის ხარისხის გაუმჯობესება.
 • სიმწიფის დაჩქარება 4-5 დღით.

 

დაავადებების დათრგუნვა

 • სოკოვანი და ბაქტერიული დაავადებების განვითარების დათრგუნვა.
 • ბიოლოგიური ეფექტურობის ზრდა 62-87%-მდე

 

პრეპარატის გამოყენების ნორმა

 • 60 მლ/ტ
 • 50 მლ/ჰა
 • 30 მლ/ჰა

 

წიწაკის შეწამვლა ხდება 2 ჯერ:
დათესვამდე თესლები უნდა დამუშავდეს 60მლ ნოვოსილის ხნარის გაზავებით 10ლ წყალში.

 1. მტვევნის ყვავილობის ფაზაში, 50მლ ნოვოსილის ხსნარი ზავდება 300ლ/ჰა-ზე წყალში.
 2. მასიური ყვავილობის ფაზაში, 30მლ ნოვოსილის ხსნარი ზავდება 300ლ/ჰა-ზე წყალში.

აღწერა

პრეპარატის ეფექტურობის მაჩვენებლები

 • მოსავლიანობის ზრდა 45-58%-ით.
 • ნაყოფის ხარისხის გაუმჯობესება.
 • სიმწიფის დაჩქარება 4-5 დღით.

 

დაავადებების დათრგუნვა

 • სოკოვანი და ბაქტერიული დაავადებების განვითარების დათრგუნვა.
 • ბიოლოგიური ეფექტურობის ზრდა 62-87%-მდე

 

პრეპარატის გამოყენების ნორმა

 • 60 მლ/ტ
 • 50 მლ/ჰა
 • 30 მლ/ჰა

 

წიწაკის შეწამვლა ხდება 2 ჯერ:
დათესვამდე თესლები უნდა დამუშავდეს 60მლ ნოვოსილის ხნარის გაზავებით 10ლ წყალში.

 1. მტვევნის ყვავილობის ფაზაში, 50მლ ნოვოსილის ხსნარი ზავდება 300ლ/ჰა-ზე წყალში.
 2. მასიური ყვავილობის ფაზაში, 30მლ ნოვოსილის ხსნარი ზავდება 300ლ/ჰა-ზე წყალში.