ჭარხალი

აღწერა

პრეპარატის ეფექტურობის მაჩვენებლები

 • მოსავლიანობის ზრდა 10-20%-ით.
 • შაქრის შემცველობის ზრდა 1%-ით.
 • მშრალი ნივთიერებების ზრდა 0,6%-ით.

 

დაავადებების დათრგუნვა

 • ცერკოსპოროზით დაზიანების შემცირება 2-3 5-ჯერ.
 • პერენოსპოროზის შემცირება 1,7-ჯერ.
 • ერიზიფოზის შემცირება 2,5-ჯერ.
 • ჟანგის შემცირება 1,7-ჯერ.
 • ფოთლების ზონალური ლაქიანობის შემცირება 1,6-ჯერ.

 

პრეპარატის გამოყენების ნორმა

 • 20 მლ/ჰა

 

ჭარხლის შეწამვლა ხდება 2-ჯერ:

 1. 8-10 ფოთლის წარმოქმნის ფაზაში, 20მლ ნოვოსილის ხსნარი ზავდება 300ლ/ჰა-ზე წყალში.
 2. პირველი შეწამვლიდან 15 დღეში, 20მლ ნოვოსილის ხსნარი ზავდება 300ლ/ჰა-ზე წყალში.

აღწერა

პრეპარატის ეფექტურობის მაჩვენებლები

 • მოსავლიანობის ზრდა 10-20%-ით.
 • შაქრის შემცველობის ზრდა 1%-ით.
 • მშრალი ნივთიერებების ზრდა 0,6%-ით.

 

დაავადებების დათრგუნვა

 • ცერკოსპოროზით დაზიანების შემცირება 2-3 5-ჯერ.
 • პერენოსპოროზის შემცირება 1,7-ჯერ.
 • ერიზიფოზის შემცირება 2,5-ჯერ.
 • ჟანგის შემცირება 1,7-ჯერ.
 • ფოთლების ზონალური ლაქიანობის შემცირება 1,6-ჯერ.

 

პრეპარატის გამოყენების ნორმა

 • 20 მლ/ჰა

 

ჭარხლის შეწამვლა ხდება 2-ჯერ:

 1. 8-10 ფოთლის წარმოქმნის ფაზაში, 20მლ ნოვოსილის ხსნარი ზავდება 300ლ/ჰა-ზე წყალში.
 2. პირველი შეწამვლიდან 15 დღეში, 20მლ ნოვოსილის ხსნარი ზავდება 300ლ/ჰა-ზე წყალში.