ხახვი თავებისთვის

აღწერა

პრეპარატის ეფექტურობის მაჩვენებლები

 • მოსავლიანობის ზრდა 25-30%-ით.
 • შენახვისას თავის მდგრადობის
 • მატება 35-40%-ით.
 • სიმწიფის დადგომა 3-6 დღით ადრე.

 

დაავადებების დათრგუნვა

 • პერენოსპოროზით დაზიანების შემცირება 3-4-ჯერ.

 

პრეპარატის გამოყენების ნორმა

 •  100 მლ/ჰა

 

ხახვი თავებისთვის შეწამვლა ხდება 2-ჯერ:

 1. მეოთხე ფოთლის წარმოქმნის ფაზაში, 100მლ ნოვოსილის ხსნარი ზავდება 300ლ/ჰა-ზე წყალში.
 2. პირველი შეწამვლიდან 15 დღეში, 100მლ ნოვოსილის ხსნარი ზავდება 300ლ/ჰა-ზე წყალში.

აღწერა

პრეპარატის ეფექტურობის მაჩვენებლები

 • მოსავლიანობის ზრდა 25-30%-ით.
 • შენახვისას თავის მდგრადობის
 • მატება 35-40%-ით.
 • სიმწიფის დადგომა 3-6 დღით ადრე.

 

დაავადებების დათრგუნვა

 • პერენოსპოროზით დაზიანების შემცირება 3-4-ჯერ.

 

პრეპარატის გამოყენების ნორმა

 •  100 მლ/ჰა

 

ხახვი თავებისთვის შეწამვლა ხდება 2-ჯერ:

 1. მეოთხე ფოთლის წარმოქმნის ფაზაში, 100მლ ნოვოსილის ხსნარი ზავდება 300ლ/ჰა-ზე წყალში.
 2. პირველი შეწამვლიდან 15 დღეში, 100მლ ნოვოსილის ხსნარი ზავდება 300ლ/ჰა-ზე წყალში.