ხახვი თესლებისთვის

აღწერა

პრეპარატის ეფექტურობის მაჩვენებლები

 • მოსავლიანობის ზრდა 25-27%-ით.
 • 1000 თესლის მასის ზრდა 8,9%-ით.
 • აღმონაცენების ზრდა 20%-ით.
 • სიმწიფის დადგომა 3-5 დღით ადრე.

 

დაავადებების დათრგუნვა

 • პერენოსპოროზით დაზიანების შემცირება 45-80%-ით.

 

პრეპარატის გამოყენების ნორმა

 • 100 მლ/ჰა

 

სათესლე ხახვის შეწამვლა ხდება 3-ჯერ:

 1. მასობრივი აღერების (აჩოქების) ფაზაში, 100მლ ნოვოსილის ხსნარი ზავდება 300ლ/ჰა-ზე წყალში.
 2. 1-ლი შეწამვლიდან 7 დღეში 100მლ ნოვოსილის ხსნარი ზავდება 300ლ/ჰა-ზე წყალში.
 3. მე-2 შეწამვლიდან 7 დღეში, 100მლ ნოვოსილის ხსნარი ზავდება 300ლ/ჰა-ზე წყალში.

აღწერა

პრეპარატის ეფექტურობის მაჩვენებლები

 • მოსავლიანობის ზრდა 25-27%-ით.
 • 1000 თესლის მასის ზრდა 8,9%-ით.
 • აღმონაცენების ზრდა 20%-ით.
 • სიმწიფის დადგომა 3-5 დღით ადრე.

 

დაავადებების დათრგუნვა

 • პერენოსპოროზით დაზიანების შემცირება 45-80%-ით.

 

პრეპარატის გამოყენების ნორმა

 • 100 მლ/ჰა

 

სათესლე ხახვის შეწამვლა ხდება 3-ჯერ:

 1. მასობრივი აღერების (აჩოქების) ფაზაში, 100მლ ნოვოსილის ხსნარი ზავდება 300ლ/ჰა-ზე წყალში.
 2. 1-ლი შეწამვლიდან 7 დღეში 100მლ ნოვოსილის ხსნარი ზავდება 300ლ/ჰა-ზე წყალში.
 3. მე-2 შეწამვლიდან 7 დღეში, 100მლ ნოვოსილის ხსნარი ზავდება 300ლ/ჰა-ზე წყალში.